Blog

Dvě připomínky směřované technikům a šest kroků pro jejich marketing

Technici se plně věnují technologické stránce integrace řídicích systémů a mohou opomíjet stejně metodický přístup i k marketingu, který může být shodně integrovaný jako životní cyklus produktu. Měli byste mít marketingový plán, optimalizovanou webovou stránku, vysoce kvalitní obsah a sledovat vývoj, abyste je mohli postupně vylaďovat.

Vedoucí pracovníci technických a vědecko-výzkumných firem často nevědí, kam investovat v oblasti technologického marketingu, aby získali co největší návratnost – možná zkoušeli svépomocný přístup, který nedokázali dotáhnout do konce, protože toho měli moc na práci nebo měli nerealistická očekávání o návratnosti investice a časovém rámci pro získání výsledků. Proto ztratili důvěru a často se vzdávali příliš rychle, možná v domnění, že marketing nefunguje na technicky zaměřené publikum, jako jsou řídící a další technici. Abychom v tom technikům pomohli, uvádíme dvě doporučení a šest kroků.

Dvě připomínky pro marketing v technické sféře
1. Marketing v této oblasti musí být stejně chytrý, jako jsou chytří lidé, na které cílí. Efektivní provádění marketingu vyžaduje čas a záměrné plánování. Pro trh přístrojové techniky a řízení je charakteristický důraz na přesnost, na ducha sdílení informací, výzkumu a vzdělávání a markantní je i skeptický přístup techniků ke sloganům a podbízivým značkám. Když zaujmete metodický a měřený přístup a budete dodržovat popsané kroky, marketing může být chytrý a efektivní.

2. Je to maraton, ne sprint. Marketing se za posledních 20 let velmi změnil a nyní je vše v rukou kupujícího. V průzkumu provedeném společností Trew Marking a vydavatelstvím CFE Media (vydavatel časopisu Control Engineering v USA) odpověděly stovky techniků, že prvním zdrojem, odkud čerpají pracovní informace, jsou vyhledávače, zejména Google (a stejné výsledky prokázal i průzkum v české mutace časopisu). Když je vše na kupujících, výzvou (a příležitostí) pro marketing je být k nalezení tam, kde technický kupující hledá. To vyžaduje určitý čas a dlouhodobé úsilí věnované publikování vysoce kvalitního obsahu.

Provádí-li se marketing chytře, tj. s důrazem na obsah a vytrvale, budete snadno k nalezení, vyvoláte u potenciálních zákazníků důvěru a zvýšíte poptávku.

graf mark 1

Šest kroků v marketingu technologií
Níže najdete šest kroků, které technikům pomohou při marketingu technologií.

1. Řekněte ne růstu. Na technických trzích je důležité být jasný a soustředěný, protože technici a vědci pracují na kriticky významných aplikacích – potřebují odborné rady a ověřená řešení, ne obecné technické směřování. Abyste prokázali svou důvěryhodnost, mějte jasnou pozici a sdělení a buďte schopni je prokázat. Dejte si tu práci a specifikujte, čím je propagovaná věc jedinečná, a prezentujte to konzistentním způsobem napříč všemi kanály, a to diferencovaným způsobem.

Abyste dosáhli diferenciace, můžete soustředěný přístup o něco rozvolnit, ale zůstávejte přitom co nejkonkrétnější. Je-li vaším záměrem růst, neuchylujte se k velmi obecnému přístupu, nereagujte na jednorázové příležitosti a zaujměte diferencovanější a soustředěnější postoj.

Firmy vyrábějící produkty, které se chtějí odlišit, se často potýkají s problémem přijetí produktu na trhu. Chtějí překročit přes propast a přejít od fáze raných uživatelů k masovějšímu zavedení produktu na trhu podle Gaussovy křivky. Může jít buď o mladé firmy s jedním produktem, nebo o zavedené firmy uvádějící nový produkt či cílící na nový segment. Po překročení fáze raných uživatelů přehodnoťte nebo vylaďte tržní sdělení, abyste dosáhli rané a pozdější většiny. To vyžaduje jednoznačnou diferenciaci a obsah potvrzující kvality produktu.

2. Vypracujte marketingový plán, abyste získali náskok před konkurencí. Mnoho lídrů technických firem je příliš zaneprázdněných na to, aby se zastavili, soustředili se, projednali a dohodli se na komplexním strategickém marketingovém plánu. Namísto toho jdou cestou reaktivního marketingu, která vede k slabým výsledkům a vyšším nákladům, pokud jde o čas, peníze, stres a frustraci.

Není to tak, že by většina lidí plán nechtěla. Každý by raději věděl, kam se jde a jak se tam dostane. Domnívám se, že příčinou je spíše to, že si tito jedinci nejsou jisti, kde začít, co by měl tento plán obsahovat a jak měřit jeho úspěšnost.

Plán vám dává náskok před konkurencí, a to ze tří praktických důvodů: 1) záměr, 2) měření a 3) efektivita. Ti, kteří dělají marketing s jasným záměrem, vědí přesně, co by chtěli udělat, a směřují a definují cíle a úkoly v souladu s časovým rozvrhem a rozpočtem.

3. Webová stránka je nejdůležitější marketingovou investicí. Webová stránka plní v organizaci mnoho rolí – je výkladní skříní firmy, zdrojem zákaznické podpory a náborovým centrem, abychom uvedli alespoň některé. Jde o marketingový rozcestník všech aktivit a hlavní nástroj k vytváření on-line zážitku se značkou, o šíření obsahu a generování potenciálních zákazníků.

Vytvořit efektivní webovou stránku vyžaduje splnění mnoha aspektů, jako je čistý a pro mobilní zařízení uzpůsobený design, intuitivní procházení, informativní grafika, jasné definování pozice firmy, dobře strukturovaný kód, mapa stránek k optimalizaci pro vyhledávače (Search Engine Optimization – SEO) a zajímavý, přehledný, aktuální a optimalizovaný obsah. Ať už jde o reklamní kampaň firmy, veletržní exponát, nebo komunikaci na sociálních médiích, všechny kanály vedou zpět na webovou stránku a její obsah. Bez optimalizované, dobře navržené a dobře reagující webové stránky s poutavým obsahem přijde většina, ne-li všechny investice do těchto propagačních aktivit vniveč.

4. Buďte k nalezení na Googlu. S Googlem mají nyní kupující kontrolu nad tím, co, kdy a jak vyhledávají, aby jim to pomohlo v jejich práci. Technici mohou a také vyhledávají on-line, a jak průzkum ukazuje, hledají mnohem hlouběji než průměrný uživatel Googlu – nenechají se rozptýlit nebo zastavit. Je-li vše na nakupujících technicích (cílové publikum), pak výzvou a zároveň příležitostí pro marketing je být k nalezení tam, kde technický kupující hledá.

Vytvoření webové stránky a přidání obsahu přivede provoz, nicméně ten správný provoz je závislý na optimalizaci obsahu se správnými klíčovými pojmy. Definované zákaznické skupiny (osoby) musejí najít firemní webovou stránku, když vyhledávají klíčová slova související s řešeními firmy.

Optimalizace SEO vyžaduje čas, pokusy a omyly. Google a další vyhledávače mají propracovaná (a nepříliš veřejná) kritéria pro to, co dovolí zobrazit na stránce výsledků vyhledávání (SERP). Zodpovědně a strategicky pracujte na optimalizaci SEO, abyste dosáhli viditelnosti ve vyhledávači, kterou si vaše webová stránka zaslouží. Myslete na cílové publikum a postupujte metodicky.

5. Pojímejte obsah jako produkt. Jádrem úspěšného marketingu je obsah. V minulosti byla sdělení předávána lidem v určitých časových okamžicích. Dnes najdou noví zájemci firmu především prostřednictvím obsahu, který vyhledají, také díky pozici firmy a technologickému vedení, záleží ale i na tom, jak jsou potenciální klienti instruováni a motivováni k vyplnění formulářů pro potenciální zákazníky, a nakonec jde také o úspěšné vybudování důvěry mezi firmou, potenciálními klienty a zákazníky.

Obsahem může být vysoce kvalitní technický obsah, jako jsou oficiální technické dokumenty (white papers) a případové studie. Nezbytné je také pojímat obsah jako produkt, což má tři aspekty: optimalizovat, vylepšovat a recyklovat. Podobně jako u uvedení a propagace nového produktu musejí firmy pojímat obsah s velkou přidanou hodnotou jako produkt.

6. Vytvořte plán obsahu pro celou dráhu „prodejního trychtýře“.
Marketing pro technické publikum znamená pochopit, jaký obsah technici potřebují, kde, proč a jak tento obsah vyhledávají a jakým způsobem jej využívají v rámci nákupního cyklu. Zjistěte, jak technici obsah nacházejí, jak jej používají a jak na něj reagují. Vysoce kvalitní a přesný obsah je důležitý, jelikož přitáhne cílové technické publikum a vybuduje vzájemnou důvěru a důvěryhodnost. Jak uvádí studie Marketing to Engineers, provedená společností Trew Marketing a vydavatelstvím CFE Media, z více než 700 techniků téměř 75 % uvedlo, že by spíše nakupovali u firmy, která pravidelně produkuje nový a aktuální obsah.

graf mark 2

Autorka článku Rebecca Geierová je CEO a spoluzakladatelka společnosti Trew Marketing. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering a Lukáš Smelík, editor české verze časopisu.

M4E se snažil dostat do hlav inženýrů

Konec první poloviny sezóny seminářů pro inženýry roku 2016 se nesl ve zcela netradičním duchu. Zatímco většina akcí z dílny společnosti Trade Media International má v programu zásadně témata technické povahy, tentokráte hrál prim marketing, i když také ten technický.

Pražský hotel Duo přilákal na počátku letošního června několik desítek pracovníků průmyslového B2B marketingu na vůbec první fórum tohoto typu. Akce s názvem „Marketing 4 Engineering aneb Jak se dostat inženýrům do hlavy“ si kladla za cíl vytvořit místo pro setkání odborníků ze zcela specifického odvětví marketingu. Ne nadarmo se traduje, že téměř nic z toho, co hlásají školní příručky marketingu, se na cílové publikum v průmyslovém B2B marketingu nedá aplikovat bez výhrad.

M4E2

Ostatně ani pronikání trendů on-line marketingu není tak markantní jako v jiných oborech. Tento fakt potvrdil nejen v úvodu proklamovaný výzkum, ale také samotné publikum. Převažující trendy se snažil shrnout jeden z organizátorů a průvodce programem. „Není rozhodně nijak patrné, že by firmy spoléhaly pouze na internet. Často se nechtějí vzdát zažitých postupů – zde je však nutné vyhodnocovat jejich přínos a jejich potenciální úspěch při srovnání s jinou alternativou,“ uvedl Lukáš Smelík ze společnosti Trade Media International.

Mezi nutný základ vyčtený z dat průzkumu byly zařazeny webové stránky, osobní setkávání, newsletter, tištěné materiály a spolupráce s novináři. Naopak jiné jsou teprve ve fázi koketování a postupného zařazování do marketingových strategií firem. Mimo jiné jde o videomarketing, content marketing, SEO, sociální sítě, PPC. Velkou překážkou zejména u zmíněného postupného zavádění prvků on-line marketingu je ovšem nedostatečný nebo zcela absentující systém monitoringu a zpětného vyhodnocení.

Poznej a získej svého (ne)přítele
Úvodní blok fóra se nesl ve znamení prezentací úspěšných dílčích marketingových snah společností z úst nejpovolanějších, tedy vedoucích marketingových pracovníků z průmyslového B2B. „Informace jsou základ pro marketingové řízení,“ zahájila svou přednášku Anna Vondráčková, která řídí marketingové aktivity divize automatizace výroby a pohonů ve společnosti ABB. Znovu pak poukázala na výsledky průzkumu, který také odhalil nedostatečný podíl marketingově řízených firem v B2B, přičemž právě tyto firmy dosahují nejmarkantnějšího růstu. Na příkladech dvou úspěšných kampaní při pořádání European laser days 2016, ale hlavně na aplikaci moderní metody Designt Thinking předvedla výhody plynoucí z marketingového přístupu. Zajímavostí jistě byla i úzká spolupráce se studenty, kteří metodu navrhli a ověřili v praxi. Poslední příklad úspěšné marketingové akce pak nebylo třeba podporovat dalšími slidy, protože člověk pohybující se v průmyslu jen těžko mohl přehlédnout výraznou PR kampaň zaměřenou na první nasazení robotu YuMi v ČR.

Ani druhá mezinárodní firma nepotřebovala dlouhého představování. Společnost Siemens se prezentovala krátkým videem, které bylo středobodem kampaně na oslavu jejích 125 narozenin. Vedoucí této kampaně byla Kateřina Pištorová, která dále představila obří širokopásmovou náborovou kampaň. V historicky největší náborové akci bylo kromě hlavní microsite www.siemensvyvojar.cz využito nejen bohaté outdoorové pokrytí, ale i on-line, mediální pokrytí či pozitivní interní kampaň.

Právě ve chvíli, kdy začaly zaznívat první uštěpačné poznámky, že takto masivní kampaně lze dělat jen za přispění z bohatých rozpočtů těchto nadnárodních gigantů, došla na řadu marketingová manažerka společnosti FOXON. Jana Vondráčková musela být při své kampani samozřejmě trochu skromnější, ale velice progresivní přístup k moderním marketingovým tendencím dokázal přivést na světlo světa novou značku FIOT, která velice rychle zdomácněla na nově vznikajícím trhu Průmyslu 4.0, což je ostatně sama o sobě velice zajímavá marketingová značka. „V letošním roce se FIOT stal naší vlajkovou lodí a věříme, že to tak bude i po další roky. S nástupem éry Industry 4.0 a internetu věcí jsme přinesli jako první v republice ucelenou řadu konkrétních řešení IoT, a to hlavně v oblasti průmyslové automatizace,“ vysvětlila na úvod Vondráčková. Ve třech vlnách vrcholících na letošním veletrhu AMPER se tak pomocí on-line i tradičních marketingových nástrojů podařilo, že společnost jasně dokazuje svou transformaci pro budoucnost automatizace. A tuto snahu mají bezpochyby všechny společnosti fungující na současném trhu.

Obsah je král, královna i malá princátka
Přestože největší snahou pořadatelů bylo přinést zejména praktické zkušenosti pracovníků marketingu, šetření před samotnou akcí odhalilo zajímavý fakt. Témata, která zajímala firmy směřující na fórum, v tržní praxi téměř neexistují. Částečně to patří také ke koncepčnímu pojetí content marketingu. Ačkoli spousta firem hlásá, že v tomto odvětví vidí budoucnost, jedním dechem dodávají, že znají i své mezery.

Velice zajímavě proto působil příspěvek Kateřiny Borovanské, kapitánky týmu agentury FREYA, která patří na poli content marketingu k nejvyhledávanějším specialistům. V čase, který jí byl vymezen, stihla Borovanská na četných příkladech barvitě vylíčit úspěchy, ale i neúspěchy, které se skrývaly za kampaněmi zaměřenými na obsah.
„Současný marketing je většinou zcela odtržen od firmy i od obchodu,“ opakoval v úvodu svého referátu Ivo Vrána, reprezentant agentury MARCO BBN. Cílem jeho prezentace bylo znovu přiblížit trendy, které nově přijímá B2B zejména v oblasti on-line marketingu, a pak odhalit některá tajemství, jež se skrývají zahalená v závoji marketingové automatizace. Dle jeho slov lze vysvětlit pohnutky pracovníků nadřízených marketingu typickým sloganem gangsterských filmů, slušně řečeno nějak takto: „Kde jsou mé penízky, propánaboha!“

A opět jsme se dostali k nepoměru, který způsoboval mírnou frustraci v sále. Od marketingu se čeká zvyšování příjmu peněz, ale nikdo ho nebere vážně. Tlak na výsledek je samozřejmý a očekávání často nerealistická. Proto více než kdy jindy vzniká potřeba tenčící se rozpočty marketingu důkladně vyhodnocovat. Jelikož spousta kampaní je dnes nějakým způsobem spjata s internetem, velkým pomocníkem při vyhodnocování jsou pak nástroje související právě s ním. Jak efektivně nejen sledovat, ale třeba i předem testovat kampaně přiblížil na závěr bloku Tomáš Sládeček z výzkumné agentury BROMELO.

Novináři jsou taky (skoro) lidi
Ano, tlak přechodu na internet je silný. Tradiční média téměř přestávají fungovat, ale jedno specifické povolání ještě nějaký čas rozhodně přežije. Není náhodou, že do programu akce pořádané vydavatelem odborných časopisů se vkradlo také téma spolupráce s novináři. 

M4E

Než se však dostala na řadu námezdní síla nevděčných pisálků, podařilo se Janě Poncarové poukázat na několik zajímavých trendů v oblasti současného copywritingu. „Trendem je jednoduchost a srozumitelnost,“ uvedla tradiční spolupracovnice pořadatelské firmy Trade Media International, ale také vedoucí vlastní firmy SIDI Media. Osobní zkušenosti i vytříbený jazykový cit jí velí nastavit v textech základní pravidlo. Korporátní pojmy musejí z textů ven, zejména z webových stránek. Místo tradičních pojmů představujících mladou dynamickou firmu s důrazem na individuální přístup je potřeba vyzdvihnout jedinečnost firmy, tedy její příběh. V poznámkách posluchačů se pak velice často objevil přepis desatera úspěšného copywritingu podle Poncarové.

Závěrečným bodem zmíněného desatera bylo „psaní pro zábavu“. Právě ta jakoby však vymizela z odborného tisku z oblasti průmyslu. Jen stěží dnes při listování oborovými časopisy najdete nějaký původní text. Novinařina v tomto oboru pomalu vymírá.

„Povolání novináře je sbírání, ověřování a následné šíření informací,“ sdělil v úvodu své závěrečné přednášky, která měla hledat optimální spolupráci s novináři, Lukáš Smelík. Určitě se lze shodnout, že sběr i šíření ještě zvládá každá stále funkční redakce, nicméně ověřování a samotná podstata novinářské práce je již zcela podmíněna zadáním inzerentů.

Pravdou je, že dnes již novináři téměř neplní své původní funkce (stále myšleno v oboru, i když…). Snižování prestiže tištěných médií dělá z novinářů neobjektivní pochlebovače, kteří v marketingových rozpočtech nechávají v kolonce inzerce kladná čísla. A nenechte se mýlit, z prezentace jasně vyplývalo, že chybu je nutno hledat na obou stranách. Chtě nechtě je však načase odborný tisk modifikovat novým potřebám trhu.

Tradiční formy prostě (ne)fungují
Samotný závěr fóra se nesl v duchu svého hlavního poslání. Výměnu zkušeností měla obsáhnout závěrečná hromadná diskuse, kterou otevřel krátkým vstupem Libor Keller ze společnosti TSI System, který (stejně jako spousta dalších v sále) nese na svých bedrech tíhu marketingu. Řada ukázek toho, jak tradiční, ale i nové formy propagace v kontextu nálad na trhu přestávají fungovat, zaváněla trochu skepsí… zvlášť při pohledu na souhlasně pokyvující hlavy v sále.

Naštěstí jsme zaregistrovali ještě jeden podstatný fakt, který doprovázel celý den – plně popsané zápisníky i bohaté diskuse někdy i tradičních rivalů na trhu ukazovaly, že průmyslový B2B marketing je sice pořádná výzva, ale zároveň i cesta k úspěšným kampaním.

Fórum Marketing 4 Engineering toho bylo ostatně důkazem a jeho další ročník plánovaný na červen 2017 jím bude jistě znovu.

Program konference Marketing 4 Engineering

Program nultého ročníku konference Marketing 4 Engineering se zaměřuje hned na několik ústředních témat. Prim budou hrát zejména nástup nových médií, zkušenosti s komunikací ve specifickém oboru, ale důležitá bude i celodenní výměna zkušeností.

Přihláška za zvýhodněnou cenu již jen do 1. dubna 2016!
Registrujte se ještě dnes!

gM4E

Vybíráme z programu:

 • Současný stav a trendy B2B marketingu pro průmysl
 • Zkušenosti s vedením B2B kampaní pro průmysl
 • Síla content marketingu
 • Digitální marketing – konec zaříkávání
 • Marketingové case study
 • Analytika až po úroveň CRO
 • Marketingová automatizace
 • Komplexní zajištění PR
 • Umění konference – jak správně prezentovat
 • Korporátní jazyk už není "in" aneb jak psát
 • Spolupráce s novináři – jak na to?
 • A více...

Zapojte se do diskuze výměnou za bezplatný vstup

Hlavním posláním akce bude přiblížit zkušenosti z praxe. Kromě přizvaných expertů na různé oblasti moderního marketingu proto dáváme prostor také Vám, odborníkům z praxe. Kromě možnosti vystoupit s regulérní přednáškou (pochlubte se, co děláte dobře!) se můžete zúčastnit plánované diskuse, která má odhalit hlavní problémy, s nimiž se při své práci setkáváte. Zapojte se třeba jen krátkým pětiminutovým vstupem do diskuze a získejte pro sebe i kolegy bezplatný vstup na celou konferenci! Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Průmysl na cestě on-line marketingu (?)

Ruku na srdce, kolik z vás si již léta říká, nebo je mu léta patřičně oznamováno, že budoucnost marketingu doslova leží na internetu? Ano, všechny ty hlasy mají pravdu. Na druhou stranu ovšem vyvstává otázka: Budou všechny aktuální trendy směřující k digitálnímu marketingu funkční v B2B průmyslovém prostředí a jsou na ně naši vzoroví zákazníci připraveni? Zkusíme si shrnout aktuální trendy v marketingu obecně a přiblížit je průmyslovému trhu… 

DigitalMarketing Trends

Z titulu naší rozsáhlé mediální nabídky často od obchodního oddělení slyšíme, že tradiční formáty reklamy již „netáhnou“ a nejčastější zápis v interním CRM odhaluje, že většinová odpověď na plány letošních kampaní se nesou v duchu „půjdeme do on-line propagace“. V žádném případě nyní nebudeme hájit nebo srovnávat výhody starých či nových formátů, to si můžeme nechat na jindy. Spíše se zamyslíme, zda již jsou marketingová oddělení na tuto změnu skutečně připravena. Také souhlasíme, že podpora aktivit na internetu je dnes pro marketing klíčová, ale pokud v B2B budeme dělat jen to, co je podle většiny „odborníků“ trendy, tak možná spláčeme nad výdělkem, respektive jeho absencí.

Big data a automatizace z pohledu marketingu

big data analytics3.jpg3I když úvodní často proklamovaný trend jistě nepatří k těm, které by v největší míře ovládaly marketingový svět, je příhodné, že se prolínají pojmy, které jsou spíše známé čtenářům našich průmyslových časopisů. Dle některých údajů chce větší polovina marketérů sázet na sběr, analýzu a využívání velkého objemu dat o on-line chování zákazníků. Jelikož řada z vás v poslední době měla za úkol toto téma pod tíhou nástupu Průmyslu 4.0 „protlačit“ všemi komunikačními kanály, jistě dáte za pravdu, že v umění analyzovat data je síla. A mluvě o nástupu chytrých zařízení, i když marketéři vidí příležitost také 

v internetu věcí, těžko si představit, že se bude reklama promítat do obrazovek průmyslových strojů. Na druhou stranu, obojí může platit pro vytváření kampaní velkých e-shopů či pro promyšlené akce u spotřebního zboží. Kolik dat však máte k dispozici o vašich zákazních? Možná je to lichá domněnka, ale pravděpodobně jen stěží lze hovořit o big datech.

Stejný problém zřejmě nastane u snahy využít opravdu zajímavých možností automatizace v marketingu. Jistě je to jedna z cest, jak v řadě případů ušetřit veličinu, o níž jsme již častokrát hovořili jako o klíčové v B2B marketingu. Času prostě není nazbyt. A i když pro většinu nepovede cesta směrem k automatizaci nákupů či kampaní, naopak automatizace v pozici propracovanějšího systému e-mailingu – to už je věc, o které by bylo záhodno uvažovat.

Tak jako tak, tyto trendy známé velkým marketingovým oddělením, s obrovským množstvím produktů ukazují na jednu věc, která nutně musí platit i B2B komunikaci.

Poznej svého nepří… zákazníka

91BF5ACB D72F 890B 6A39B6CC700CE99D

Klíčem pro naplňování potřeb dnešního spotřebitele je personifikace. Asi nebude tak silná, že bychom reklamu na nové PLC nebo diagnostický přístroj museli uzpůsobovat každému zvlášť, ale věřím, že diverze zákaznických firem je pro navolení správného komunikačního nástroje i tónu komunikace něčím, co může přinést výsledky. Ostatně zeptejte se svých obchodníků v terénu, jestli s každým zákazníkem mluví stejně… Spousta nástrojů v on-line marketingu umožní, abyste pro různé skupiny zákazníků či produktové odvětví volili jiný tón komunikace. Asi tady opravdu nelze hovořit o míře přesného cílení, kterou si může dovolit propagace spotřebního zboží, ale i zde lze poznamenat, že snaha skutečně poznat svého zákazníka a jeho preference je při tvorbě marketingové strategie klíčová.

Zajímavostí pak je, že dnešní průzkumy ukazují na to, že marketéři upouštějí od dřívějšího hitu, kterým byl obsah vytvářený uživateli. Jejich náměty a inovace byly ještě nedávno něco, co mělo více prohloubit afinitu ke značce, ale ono to tak úplně nezafungovalo. Kde však tato cesta dlouhodobě ukazuje kýžené výsledky, je právě oblast B2B. Snaha nabídnout vašim zákazníkům aplikace, po nichž touží, vždy byla a bude silným prodejním nástrojem.

Sociální sítě a PPC – v B2C základ, v B2B v plenkách

sm 2016Říct se to musí, i když už nejspíš posté. Sociální sítě jsou tady, ať se nám to líbí, nebo ne. A znovu opakujeme, prodávat přes ně nebudete, zase tak bláhoví nebuďme… Nicméně v průmyslovém marketingu je nutné budovat image, která nepohrdá moderními trendy. Častokrát je slyšet všemocný hlas odporu, například že „naši zákazníci tam (doplňte sociální síť dle libosti) nechodí!“ Zkuste ale stejně jako my takový malý experiment, kterému se říká remarketing na Facebooku. Budete se divit, jak velká síť potenciálních odběratelů sdělení se skrz kouzelný pixel generuje. Takže asi nebude až tak pravdivé, že by zákazníci sociální sítě neměli, spíše vás na nich nebudou aktivně vyhledávat. V tuto chvíli pak přichází na řadu oddělení zrna od plev – čili je důležité umět právě s tímto publikem správně pracovat.

Zde by se slušelo uzavřít nějakou sázku, ačkoli myslím, že kurz by nebyl nijak vysoký. O kouzelné zkratce PPC jste již určitě slyšeli a minimálně pojmy adWords a sKlik již pro vás nebudou úplnou neznámou. Ponechme zde však dvě nezodpovězené otázky. Kdo z vás si myslí, že prostředky do těchto systémů vkládané využívá nejlépe, jak by mohl? A kolik z vás si je tím jisto, protože se pravidelně věnuje měření a analýze výsledků těchto kampaní?

Obsah je král, královna i malá princátka

content is king

Je jedno, jestli se bavíme o B2B nebo B2C marketingu. Jednu věc mají nezpochybnitelně společnou. Cílí na publikum, které má ve svém genetickém kódu zakořeněnou averzi vůči reklamám. I když se často užívá termínu spotřebit

elské ovce, stále věřím v lidskou přirozenost při rozpoznání reklamy, ať již má jakoukoli podobu. Kvalitní obsahová náplň se tak stává zaříkávadlem, které může magicky zastřít vrozenou přirozenost blokovat příjem reklamního sdělení. Není náhodou, že vůbec nejúspěšnější reklamy jsou ty, které vlastně reklamou nejsou.

Jednoduché vysvětlení je zakořeněno již v samotné podstatě fungování reklamy, například na již zmíněném Facebooku. Vytvářejte obsah, který se lidem líbí, a investice do reklamy bude minimální při dosahování zajímavých statistických čísel. Pokud budete pouze sdílet akční ceny svého zboží, budete maximálně tapetovat vlastní zeď, ale to už asi dávno víte… Zřejmě však nevíte, odkud brát nápady a ten zlověstný čas. Tady se sluší připomenout trend pozvolna pronikající také do B2B marketingu - outsoursing. Ano, agentury a freelanceři mohou být elegantním řešením. Případnou inspiraci můžete načerpat na konferenci Marketing 4 Engineering, která se uskuteční 2. června 2016 v Praze. Bližší informace naleznete také na www.marketing4engineering.cz.

Touha po videu spouštěném z mobilní aplikace

Market A VideoCílem tohoto článku určitě nebylo obsáhnout všechny trendy, které si pro marketing připravuje nejen letošní rok. Pokud byste si je však rádi přiblížili, máme jednoduchou bezplatnou radu – Google. Rádi bychom však zmínili ještě dvě rady, které budou důležité bez ohledu na velikost firmy, profil zákazníka či jiné elementy. V první řadě je podstatné nepodcenit přípravy na rozšířenější užívání mobilních zařízení. Neustále roste objem vyhledávání prostřednictvím mobilních zařízení a webová prezentace bez své mobilní verze má trochu ztížené šance na úspěch. Nemluvě o tom, že responzivita dnes již není jen o zmenšování rozlišení, ale díky nástupu a oblibě chytrých televizí je potřeba přemýšlet nad úpravou rozlišení také opačným směrem.

Druhý trend, který ovládá nejen obsah mobilních zařízení, je pro marketing taktéž stěžejní. Odhaduje se, že v dohledné době budou videa tvořit tři čtvrtě všech dat přenesených na internetu. Připočtete-li téměř čtyři miliardy zhlédnutí videí za den na Youtube (a skoro stejně na Facebooku), položka  videomarketing by měla být na nástěnce zarámována srdíčkem hned vedle nedávných valentýnek.

Stírání B2B a B2C rozdílů

B2B B2CTlaky k odstraňování rozdílů při marketingové komunikaci mezi B2B a B2C jsou různé. Myslíme si, že je to tím, že průmyslový marketing doopravdy chápe jen hrstka zasvěcených. Mezi další faktory jistě patří i proměna struktury pracovníků, kteří odpovídají za nákupy a implementaci produktů komunikovaných skrz B2B marketingová oddělení. Tak jako tak, i přes všechny své rozdíly se často ukazuje, že trendy, které přežijí úvodní překážky na spotřebním trhu, pomalu pronikají také do komunikace nám blízké.

Včasné přijetí těchto postupů nebo třeba i úspěšné odhalení jejich nevhodnosti pro vaši cílovou skupinu tak může být definujícím prvkem úspěchu kampaní, které chystáte. A pokud si nejste jistí, pořád je tady ještě jedna možnost…

Marketing 4 Engineering - registrace spuštěna

Cesta do hlubin inženýrovy mysli...

Jak se dostat do hlav inženýrů a promovat produkty či služby právě této cílové skupině? Jaké nástroje jsou pro B2B účinné?

gM4E

Jak se dostat do hlav inženýrů a promovat produkty či služby právě této cílové skupině? Jaké nástroje jsou pro B2B účinné? Jak zapojit praktiky digitálního marketingu do průmyslové sféry? Funguje vůbec něco, co jsme se učili ve škole? Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět konference Marketing 4 Engineering, jejímž dalším posláním je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností ve velice specifickém oboru. Více informací na www.marketing4engineering.cz...

Nebojíte se mluvit? Podělte se o své zkušenosti
Hlavním posláním akce bude přiblížit zkušenosti ze samotné praxe. Kromě přizvaných expertů na různé oblasti moderního marketingu proto dáváme prostor také Vám, odborníkům z praxe. Kromě možnosti vystoupit s regulérní přednáškou (pochlubte se, co děláte dobře!) se můžete zúčastnit plánované široké diskuse, která má odhalit hlavní problémy, s nimiž se při své práci setkáváte. Zapojte se třeba jen krátkým pětiminutovým vstupem do diskuze a získejte pro sebe i kolegy bezplatný vstup na celou konferenci! Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Aktuální trendy v B2B Marketingu
Jedním z témat akce je odhalení současných zkušeností z trhu, čemuž napomáhá také probíhající šetření mezi pracovníky marketingu. Pokud jste se ještě nezúčastnili, přijměte naši výzvu k účasti v krátkém anonymním dotazníku. Výsledky zveřejníme nejen na akci, ale také v dalším zpravodaji.

Sociální sítě v B2B marketingu

Můžete je milovat, můžete je nenávidět, ale měli byste je brát vážně.

Přestože je pronikání sociálních sítí do B2B komunikace značně pozvolnější než na tradičních trzích, v dnešní době však již lze vypozorovat, že si firmy tento nástroj začínají plně uvědomovat. Má pravdu ten, kdo si právě říká, že sociální sítě stejně neplní roli prodejního nástroje. Plete se však ten, kdo jejich roli opomíjí.

social remote

Oficiální údaje uvádějí, že jen v České republice na Facebooku denně tráví čas 4 000 000 lidí. Pravda, řada z nich, zejména těch s pubescentními názory, Vás nezajímá, ale opravdu si myslíte, že v tomto množství nejsou lidé, s nimiž tradičně spolupracujete? Zkuste počítat znovu!

Existuje i řada dalších vnějších tlaků, proč o sociálních sítích uvažovat již dnes – tlaky konkurence (pokud tam jsou oni, Vaši zákazníci se opravdu ptají, proč tam nejste Vy), nadnárodní tendence pronikání do světa sociálních sítí nebo jednoduše již profil máte, ale nějak jste se o něj historicky zapomněli starat (nenechte se mýlit, vyhledávače si Vás stále pamatují).

Být na sociálních sítích nestačí, klíčem je SKUTEČNĚ tam být
Když už se jednou rozhodnete, že byste se o tuto sféru komunikace měli zajímat, měla by na pořad dne přijít řada otázek:

Kterou sociální síť vyžít?
Jaký obsah komunikovat?
Kdo se bude starat o správu?
Jak rozšířit informaci o profilu mezi zákazníky?

Na žádnou z těchto odpovědí neexistuje univerzální odpověď, ale měla by vycházet z dřívější firemní kultury a hlavně marketingové nebo komunikační strategie. Zejména u otázek obsahu a správy je pak potřeba znát všechna pravidla, omezení a ideálně i funkční modely komunikace. To odpovídá trochu na jednu z otázek – skutečně si myslíte, že jednou za čas večer u televize nebo mezi vyřizováním firemní pošty je tohle práce po Vás nebo Vaši asistentku? Na řadu pak přichází otázka outsourcingu.

Proč nechat sociální sítě vzdálené správě?
Jistě už jste byli minimálně jednou konfrontování skvělými nabídkami, jak za Vás správu sociálních sítí převezme někdo známý, reklamní agentura nebo freelancer. A věříme, že spousta z nich tráví na Facebooku spoustu času. Někteří z nich dokonce znají zásadní praktiky komunikace prostřednictvím tohoto portálu, nicméně jen hrstka z nich bude vědět, co chtějí znát Vaši zákazníci, tedy lidé z průmyslu. Zde přicházíme do rozhodovacího procesu my.

Remote social – zaměřeno na sociální sítě v průmyslu
Služba Remote marketing v sobě skrývá Remote social (tedy externí správu sociálních sítí):

 • založení profilu, grafická příprava, nastavení a propojení s webem
 • strategické plánování obsahu (s příhledem na aktuální trendy sociálních sítí, průmyslové dění a strategii firmy)
 • správa profilu, zejména komunikace se zákazníky prostřednictvím profilu
 • pravidelné analýzy chování zákazníků na profilu, vyhodnocování a další doporučení
 • poradenství v oblasti komunikace skrz sociální sítě
 • krizová komunikace
 • reklama na sociálních sítích

Jste na sociální síti, ale profil nefunguje, jak by měl? ZDARMA vyhodnotíme stávající aktivity a navrhneme realizaci zlepšení. Kontaktujte nás!

Dostali jste dálkáč? Ovládněte s ním svůj marketing... A oslavte navíc Vánoce naruby!

03chlap 4

Pokud jste došli právě sem, asi si lámete hlavu, proč držíte v ruce dálkový ovladač. Je to jednoduché, protože jste právě získali jedinečnou možnost ovládnout svůj marketing díky nové službě Remote marketing, která se jako první na českém trhu věnuje výhradně průmyslovému marketingu na tuzemském B2B trhu!

Dálkový ovladač (tedy Remote Control) můžete po celou dobu trvání veletrhu MSV 2015 vrátit původním majitelům na  stánku společnosti Trade Media International s. r. o., která službu Remote marketing nabízí. 

MSV stanek

Každý, kdo nám ovladač vrátí na stánku číslo 3 v hale C, dostane navíc odměnu v podobě dárku zpod našeho zářijového vánočního stromečku. 

Zjistěte o Remote Marketingu VÍCE HNED!

#VanoceNaruby, #TradeMedia, #RemoteMarketing

 

 

 

Ovládněte svůj marketing!

03chlap 4

Pokud jste došli právě sem, asi si lámete hlavu, proč držíte v ruce dálkový ovladač. Hlavním patronem konference Marketing 4 Engineering je totiž služba Remote Marekting!

m4e logo

Dálkový ovladač (tedy Remote Control) je tedy rozdělovník k informacím o marketingu. Nejvíce Vás jistě bude zajímat přehled přednášek z letošního prvního fóra, které v Praze 2. června 2016 mapuje současné trendy.  

Nahlédněte do programu fóra

Přednášky ke stažení zde!  >>>
Fotogaleria z fóra  >>>
Výstup z akce (od 15. 6.) zde>>

Zjistěte o Remote Marketingu VÍCE HNED!

Účastníci fóra Marketing 4 Engineering mohou během roku 2016 požádat o bezplatnou konzultaci marketingových aktivit včetně návrhu dalšího rozvoje... Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

#M4E, #TradeMedia, #RemoteMarketing